หน้าแรก

 
เกทวาล์ว (Gate Valve) หรือ วาล์วประตูน้ำ เป็นวาล์วที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นวาล์วตัดตอน (Isolating Valve)  โดยจะให้ของเหลวหรือสารไหลต่างๆที่อยู่ภายในท่อหรือภายในระบบ ไหลจาก ซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้าย มีลิ้นปิดเหมือนประตูเลื่อนลงใช้ในการเปิด-ปิดการไหลเท่านั้น ไม่นิยมนำมาใช้ในการควบคุมการไหลเนื่องจากเปิด-ปิดได้ช้าจึงไม่เกิดการตะบันน้ำ (Hydraulic Ram) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง Momentum ของของเหลวอย่างทันทีทันใด และจะส่งผลให้วาล์วพัง ท่อแตก หรือ ข้อต่อหลุดได้  เมื่อต้องการเปิดปิดทางเดินน้ำ หรือ ของเหลวในเส้นท่อ Disk หรือ ลิ้นของเกทวาล์ว (Gate Valve) จะทำหน้าที่เลื่อนลงมาตั้งฉากกับทิศทางการไหลของของเหลว และเลื่อนลิ้นวาล์วขื้นเมื่อต้องการเปิดทางให้ของเหลวกลับมาไหลผ่านเส้นท่อดังเดิม  
 
เกทวาล์ว (Gate Valve) หรือวาล์วประตูน้ำนี้ มักจะใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย เหมาะสำหรับรูปแบบการใช้งานแบบ เปิดหรือปิดสนิท ไม่เหมาะสำหรับการเปิดหรี่ หรือ ชะลอน้ำ หรือการปรับแต่งปริมาณของเหลว การควบคุมการไหลแบบเปิดปิดไม่สุด เพราะสามารถทำให้เกิดเสียดังและเกิดความเสียหายแก่เกทวาล์ว (Gate Valve) และอุปกรณ์ต่างๆในระบบไม่ว่าจะเป็นท่อหรือข้อต่อได้  นอกจากนี้ เกทวาล์ว (Gate Valve) ยังไม่มีบ่ารองวาล์ว (Valve Seat) ที่มักจะใช้เป็น Polymer และทนอุณหภูมิสูงไม่ได้ ดังนั้นเกทวาล์ว (Gate Valve) จึงใช้กับอุณหภูมิสูงได้ แต่ไม่นิยมใช้กับของไหลที่มีสารแขวนลอยเพราะสารแขวนลอยอาจะไปตกอยู่ในร่องวาล์วได้ ทำให้ไม่สามารถปิดวาล์วได้สนิทจริงๆ  
 
Gate Valve (เกทวาล์ว) หรือ วาล์วประตูน้ำ คือ วาล์วตัดตอน (ISOLATING VALVE) โดย Gate Valve ทำหน้าที่ ตัดตอน ของเหลว หรือสารไหลต่างๆที่อยู่ภายในท่อ หรือ ภายในระบบ โดยเมื่อต้องการเปิดปิดทางเดินน้ำ หรือ ของเหลวในเส้นท่อ Disk หรือ ลิ้นของเกทวาล์ว (Gate Valve) จะทำหน้าที่เลื่อนลงมาตั้งฉากกับทิศทางการไหลของของเหลว มีลิ้นปิดเหมือนประตูเลื่อนลงปิดการไหลเท่านั้น และเลื่อนลิ้นวาล์วขื้นเมื่อต้องการเปิดทางให้ของเหลวกลับมาไหลผ่านเส้นท่อดังเดิม 
 
เกทวาล์ว มีกี่ชนิด ?  หากแบ่งวาล์วตามประเภทของลิ้น (DISK) จะแบ่งได้ทั้งหมด 4 ชนิด       
- โซลิด เวจ เกทวาล์ว (Solid Taper Wedge Gate Valve) มีลักษณะเป็นลิ่ม ลักษณะการทำงานของเกททวาล์วชนิดนี้คือ ไหลไม่ไหลผ่าน การไหลผ่านในขณะเปิดสุด จึงเป็นการไหลเต็มที่ (full flow) มี back seat (เวลาเปิดสุดจึงเป็นสุด packing ก็ยังไม่ได้รับความดัน) แข็งแรง  
  
- เฟลกซิเบอล์ เวจ เกทวาล์ว (Flexible Wedge Gate Valve) ลักษณะของเกทวาล์วชนิดนี้คือ ระหว่างก้านวาล์ว และตัว Disc ไม่ต่อเนื่องกันเป็นชิ้นแข็ง แต่จะให้ตัวได้หรือหลวมเล็กน้อย เพื่อให้ Disc ขยับตัวได้นั่นเอง ลักษณะนี้ทำให้ปิดได้ แน่นยิ่งขึ้น และยังลดความฝืดหรือขัดตัวขณะเปิดได้อีกด้วย    
 
- พาราเลล สไลด์ เกทวาล์ว (Parallel Slide Gate Valve)ลักษณะของเกทวาล์วชนิดนี้คือ Disc และ Seat ทั้ง 2 ข้างขนานกัน.   
  
- ดับเบอล์ เวจ เกทวาล์ว (Double Wedge Gate Valve) มีลักษณะเป็นแผ่น Disc อิสระ 2 แผ่น ตรงกลางลงมาต่อกันด้วย Ball Joint ลักษณะดังกล่าวทำให้ Disc ทั้ง 2 แผ่น ทำหน้าที่ Seal ได้ดีขึ้น เวลาอัดปิดรอบสุดท้าย Ball Joint จะไปบังคับให้ถ่าง Disc ออกจากกัน และ Disc แต่ละตัวจะ Seal อย่างอิสระแต่ละข้าง Seat
 
 

Gate Valve (เกทวาล์ว) มีกี่แบบ ประตูน้ำ (Gate Valve) ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเพื่อตัดตอน (Isolating valve)  มีลิ้นเหมือนประตู ใช้ในการเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เพื่อปิด-เปิด การไหลเท่านั้น ไม่นิยมนำมาใช้ในงานควบคุมการไหล หรือการเปิดแบบหรี่ หรือเปิดไม่สุด ปิดไม่สุด ชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่เป็นลิ้น (Wedge / Disc)  โดยทั่วๆ ไปลิ้นจะเป็นลิ่มตัน (Solid Wedge) พร้อมทั้งมีร่องลิ้น (หรือร่องประตู) เอียง (Incline seat) แบบนี้เมื่อใช้ไปนานๆ จะสึกได้ ทำให้เปิดไม่สนิท ถ้าใช้ลิ้นที่มีความยืดหยุ่นได้ (Flexible wedge) โดยทำเป็นรูปโครงสร้างแบบตัว “H” หรือ ตัว“n” (ยูคว่ำ) ก็สามารถลดอัตราการสึกกร่อนไปได้ และไม่ต้องคำนึงถึงว่าลิ้นจะสอดปิดตรงแนวหรือไม่ ลิ้นที่เป็นแบบลิ่มยังมีอีกแบบคือ แบบแยกลิ่ม  ชิ้นหนึ่งจะเป็นครึ่งทรงกลมนูนออกสวมอยู่ใช้กับงานความดันต่ำสามารถปิดได้สนิทดี ทนทานเพราะคล่องตัวในการเคลื่อนที่ ชิ้นส่วนที่ไปเปิดปิดลิ้นก็คือ ก้านวาล์ว Stem) นั่นเอง ปลายก้านวาล์วข้างหนึ่งจะจับลิ้นอีกข้างหนึ่งยื่นออกมาติดกับส่วนที่ใช้หมุน (Hand Wheel) 

รูปแบบของเม็คแคนิซึมก็มีหลายแบบด้วยกัน โดยทั่วไปมี 2 แบบนิยมออกแบบกัน เท่าที่เห็นในรูปที่ ทางขาวสุดเป็นแบบสกรูของก้านวาล์วอยู่ภายใน (Inside Screw) ที่หมุน (Hand Wheel) จะขันแน่นติดกับลิ้น ดังนั้นเวลาเปิด-ปิดวาล์ว ก้านวาล์วจะหมุนจะเคลื่อนที่อยู่กับที่ สกรูจะดึงลิ้นขึ้นมา  ถัดมาเป็นแบบสกรูของก้านวาล์วอยู่ภายนอก แต่สกรูจะไปขันติดกับวาล์ว ก้านวาล์วหมุนเคลื่อนที่ขึ้น เวลาเปิด-ปิดจึงมีก้านและลิ้นที่เคลื่อนที่ขึ้นลง แบบนี้นิยมใช้ แบบสกรูภายนอกก็มีประโยชน์ตรงที่สามารถหล่อลื่นได้สะดวก และเกลียวไม่ถูกกัดกร่อนจากของไหลภายในวาล์ว  

เกทวาล์ว (Gate Valve) แบ่งตามประเภทการเคลื่อนที่ เปิด-ปิด ของก้านวาล์ว ได้ 2 ประเภทคือ แบบ Rising Stem หรือ Rising Spindle (แบบก้านวาล์วเลื่อนขึ้น) และแบบ Non-rising stem หรือแบบ Fixed Spindle (แบบก้านวาล์วคงที่)

เกทวาล์วทำงานอย่างไร เกทวาล์ว (GATE VALVE) เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของไหลผ่านท่อ รวมถึงน้ำมันและก๊าซ การบำบัดน้ำ และการผลิต เกทวาล์วทำงานโดยการเพิ่มหรือลดระดับของประตูเพื่อควบคุมการไหลของของไหล เมื่อวาล์วเปิด ประตูจะถูกยกขึ้น ทำให้มีเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับของไหลผ่าน ในทางกลับกัน เมื่อวาล์วปิด ประตูจะลดลง ทำให้ซีลกับบ่าวาล์วประกบกันและป้องกันการไหลของของไหล  การสั่งงานของเกทวาล์วสามารถเป็นแบบแมนนวล เช่น การใช้พวงมาลัย(Gear)หรือคันโยก(Leaver) หรือแบบอัตโนมัติโดยใช้หัวขับ(Actuator)แบบนิวเมติก(Pneumatic Actuator) ไฟฟ้า(Electric Actuator) หรือไฮดรอลิก(Hydrolic Actuator) โดยประเภทของการสั่งการขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานและระดับการควบคุมที่ต้องการ  
 
ข้อดี  เกทวาล์วมีข้อดีหลายประการที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย นี่ข้อดีที่บางส่วนที่ปาโก้สรุปมาให้ ได้แก่      
ความจุการไหลเต็ม: เกทวาล์วให้เส้นทางการไหลตรงผ่าน ช่วยให้สามารถไหลได้สูงสุดโดยไม่มีแรงดันตกอย่างมาก     
การปิดอย่างแน่นหนา: เมื่อปิดสนิท เกทวาล์วจะปิดผนึกอย่างแน่นหนา ป้องกันการรั่วซึม     
การไหลแบบสองทิศทาง: เกทวาล์วช่วยให้ของไหลไหลได้ทั้งสองทิศทาง ทำให้มีความหลากหลายสำหรับการกำหนดค่าท่อที่แตกต่างกัน     
การสูญเสียแรงดันต่ำ: การออกแบบที่คล่องตัวของเกทวาล์วช่วยลดการสูญเสียแรงดันให้น้อยที่สุดเมื่อวาล์วเปิดเต็มที่     
ความทนทาน: เกทวาล์วเป็นที่รู้จักในด้านโครงสร้างที่แข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน   
 
ประเภทของเกทวาล์ว  ประเภทของเกทวาล์วออกแบบมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้งานหลายประเภท โดยประเภทที่มีการใช้งานและพบได้มากได้แก่      
 
เวจเกทวาล์ว (Wedge Gate Valves) เวจเกทวาล์ว เป็นเกทวาล์วที่มีขอบเรียวหรือรูปลิ่ม การออกแบบนี้ช่วยให้ซีลแน่นเมื่อประตูลดระดับลงเพื่อให้มั่นใจว่ามีการรั่วไหลน้อยที่สุด สามารถในการปิดผนึกของไหลที่ดีเยี่ยม ลดการรั่วไหล แต่ต้องใช้แรงบิดในการทำงานที่สูงขึ้นเนื่องจากการออกแบบเกทรูปลิ่ม  
 
พาราเลล เกทวาล์ว(Parallel Gate Valves)  เกทวาล์วแบบ พาราเลล หรือประตูขนาน มีประตูแบนที่เคลื่อนที่ขนานกับทิศทางการไหล มักใช้ในงานแรงดันต่ำ ข้อดีคือแรงดันตกคร่อมต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานแรงดันต่ำ ข้อเสียคือความสามารถในการซีลถูกจำกัดเมื่อเทียบกับเกทวาล์วชนิดอื่น 
    
สแลพ เกทวาล์ว (Slab Gate Valves)  สแลพเกทวาล์ว เป็นวาล์วที่ออกแบบประตูเป็นแผ่นพื้นทึบชิ้นเดียว เป็นที่รู้จักสำหรับความสามารถในการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยมและความทนทานต่อสภาพการทำงานที่รุนแรง ข้อดีคือมีความสามารถในการซีลปิดกั้นการไหลที่ยอดเยี่ยมและความทนทานต่อสภาวะการทำงานที่รุนแรงข้อเสียคือราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเกทวาล์วชนิดอื่น  
 
ไนฟ เกทวาล์ว หรือวาล์วใบมีด(Knife Gate Valves)  ไนฟเกทวาล์ว มีลักษณะประตูเป็นขอบคมคล้ายใบมีด ที่สามารถตัดผ่านของแข็งหรือของเหลวที่หนาหนา ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสารละลายหรือบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างมากข้อดีมีความสามารถในการตัดผ่านของแข็งหรือของเหลวข้น ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสารละลายหรือบำบัดน้ำเสีย ข้อเสียคือขอบเขตการใช้งานที่จำกัดเนื่องจากการออกแบบเฉพาะสำหรับการตัดวัสดุ
 
เกทวาล์วใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่โรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ โรงงานบำบัดน้ำ โรงงานแปรรูปสารเคมี สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตไฟฟ้า การทำเหมือง โรงงานผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม 
 
Globe valve ใช้ในการควบคุมการไหล เพราะมีการหักเหทิศทางการไหลของของไหล ให้ขึ้นไปในแนวตั้งฉาก จึงหมุนเปิดและปิดได้ง่ายกว่า สามารถใช้กับระบบที่มีความแตกต่างความดันสูงมากๆได้ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนทิศทางการไหล ความดันลดที่ตกคร่อม globe valve มากขึ้นตาม globe valve จึงนิยมใช้เป็นอย่างมากในงานที่ต้องควบคุมอัตราไหลของของไหล  

 

ข้อแตกต่างการใช้งานระหว่างเกทวาล์ว(Gate Valve) กับโกลบวาล์ว(Globe Valve)Globe valve ใช้ในการควบคุมการไหล เพราะมีการหักเหทิศทางการไหลของของไหล ให้ขึ้นไปในแนวตั้งฉาก จึงหมุนเปิดและปิดได้ง่ายกว่า สามารถใช้กับระบบที่มีความแตกต่างความดันสูงมากๆได้ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนทิศทางการไหล ความดันลดที่ตกคร่อม globe valve มากขึ้นตาม globe valve จึงนิยมใช้เป็นอย่างมากในงานที่ต้องควบคุมอัตราไหลของของไหล   

 
Gate valve ใช้ในการเปิด-ปิดการไหลเท่านั้น ไม่นิยมนำมาใช้ในการควบคุมการไหล เนื่องจากเปิด-ปิดได้ช้าจึงไม่เกิดการตะบันน้ำ (hydraulic ram) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง momentum ของของไหลอย่างทันทีทันใด และจะส่งผลให้ valve พัง ท่อแตก หรือ ข้อต่อหลุดได้ อีกทั้งไม่มีบ่ารอง valve (valve seat) ที่มักจะใช้เป็น polymer และทนอุณหภูมิสูงไม่ได้ gate valve จึงใช้กับอุณหภูมิสูงได้ แต่ไม่นิยมใช้กับของไหลที่มีสารแขวนลอย เพราะสารแขวนลอยอาจะไปตกอยู่ในร่อง valve ได้ ทำให้ไม่สามารถปิด valve ได้สนิทจริงๆ Gate Valve เป็นประตูน้ำหน้าที่ คือใช้ เปิด ปิด ไม่ใช้หรี่น้ำ น้ำไหลจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย มีลิ้นปิดเหมือนประตูเลื่อนลง Globe Valve เป็นวาล์วปรับปริมาณน้ำ จะหรี่น้ำมากน้อย หรือจะเปิดสุด หรือปิดสุดก็ได้ น้ำไหลจากล่างขึ้นบน ลิ้นวาล์วปิดจากบนลงล่าง
 
เกทวาล์วทองเหลือง BRASS GATE VALVE ตัวเรือนทำจากทองเหลือง ไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับงานน้ำทุกชนิด และระบบส่งน้ำ  เกทวาล์วสแตนเลสเชื่อมต่อด้วยหน้าแปลน STAINLESS STEEL/ CABON STEEL GATE VALVE ประตูน้ำตัวเรือนทำจากสเตนเลสสตีล และเหล็กกล้าคาร์บอน  เกทวาล์วสแตนเลส STAINLESS STEEL GATE VALVE ประตูน้ำตัวเรือนทำจากสเตนเลสตีล Stainless steel class 200 inside screw and screwed bonnet, wedge disc integral seat, non-rising stem and handwheel.   โกลบวาล์ว-GLOBE VALVE GLOBE VALVE ตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลและเหล็กหล่อคาร์บอน (Carbon Steel) เชื่อมต่อด้วยหน้าแปลน มีทั้งรุ่นพวงมาลัยหมุน และ สามารถติดตั้งชุดควบคุมวาล์วแบบไฟฟ้าได้  โกลบวาล์ว-GLOBE VALVE โกลบวาล์ว สแตนเลสสตีล STAINLESS STEEL GLOBE VALVE ประตูน้ำสำหรับเปิด/ปิด และสามารถควบคุมแรงดันน้ำ และควบคุมแรงดันน้ำ ในเส้นท่อได้อีกด้วย  วาล์วกันกลับ-CHECK VALVE วาล์วกันกลับแบบเวเฟอร์ Wafer disc check valve วาล์วป้องกันน้ำไหลย้อนกลับในเส้นท่อ ติดตั้งในเส้นท่อ สามารถใช้สำหรับงานน้ำในระบบต่างๆ  สวิงเช็ควาล์ว SWING CHECK VALVE วาล์วกันกลับเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน BODY ทำจากสแตนเลสสตีล ไม่เป็นสนิม สามารถใช้สำหรับงานน้ำในระบบต่างๆ  วาล์วกันกลับ CHECK VALVE ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ ใช้ติดตั้งด้านหน้ามิเตอร์น้ำ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานในเส้นท่อเพื่อป้องกันความผิดพลาด หรือความเสียหายจากแรงดันน้ำ  วาล์วกันกลับ SWING CHECK VALVE สวิงเช็ควาล์วสแตนเลส ตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีล ป้องกันสนิม เช็ควาล์วสแตนเลส ป้องการกันไหลย้อนกลับของทิศทางน้ำ หรือของเหลวภายในเส้นท่อ                
 
Manual and Control Valve  
Butterfly Valve (AMCO)      
- AIV-B01_WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE PN10     
- AIV-B03_ DOUBLE FLANGED OFFSET DISC BUTTERFLY VALVE      
- AIV-B04_DOUBLE FLANGED CENTRIC DISC BUTTERFLY VALVE     
- AIV-B05_WAFER DOUBLE FLANGED CENTRIC DISC BUTTERFLY VALVE      
- AIV-G01_HIGH PERFORMANCE BUTTERFLY VALVE
 
Check Valve (AMCO)   
- DUAL PLATE CHECK VALVES     
- NON SLAM CHECK VALVES      
- WAFER CHECK VALVES      
- SWING CHECK VALVE
 
Gate Valve (AMCO)      
- FORGED GATE      
- KNIFE GATE VALVES 
 
Ball Valve 
Globe Valve 
DIAPHRAGM VALVES 
DAMPER VALVES (AMCO) 
STRAINERS


  • เกทวาล์ว…คือวาล์วอะไร? (Gate Valve) เกทวาล์ว (Gate Valve) หรือ วาล์วประตูน้ำ เป็นวาล์วที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นวาล์วตัดตอน (Isolating Valve) โดยจะให้ของเหลวหรือสารไหลต่างๆที่อยู่ภาย...

  • Gate Valve (เกทวาล์ว) มีกี่แบบประตูน้ำ (Gate Valve) ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเพื่อตัดตอน (Isolating valve) มีลิ้นเหมือนประตู ใช้ในการเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เพื่อปิด-เปิด การไหลเท่านั้น ไม...

  • เกทวาล์วทำงานอย่างไร เกทวาล์ว (GATE VALVE) เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของไหลผ่านท่อ รวมถึงน้ำมันและก๊าซ การบำบัดน้ำ และการผลิต เกทวาล์วทำงา...

  • Globe valve ใช้ในการควบคุมการไหล เพราะมีการหักเหทิศทางการไหลของของไหล ให้ขึ้นไปในแนวตั้งฉาก จึงหมุนเปิดและปิดได้ง่ายกว่า สามารถใช้กับระบบที่มีความแตกต่างความดันสูงมากๆได้ แต่เนื่อ...